Google Ads

Vækst jeres forretning gennem Google Ads.

Med Google Ads opnår I større eksponering af jeres virksomhed med annoncer på Google Shopping og/eller søge- og displaynetværket.

  • Opnå høje placeringer på Google
  • Skab trafik og eksponeringer
  • Ram besøgende i overvejelsesfasen

Vores proces

Processen hos EK Design er følgende

En mand der arbejder med Pay Per Click på en computer

Afstemning

I den indledende dialog vil vi altid forventningsafstemme med jer, således at begge parter er afklaret med det overordnede mål. Her vil vi høre nærmere omkring jeres USP’er, og hvilke værdier I står for.

Next Process
""

Analyse

Her vil vi, i samarbejde med jer, finde frem til jeres value propositions samt hvordan I differentierer jer fra konkurrenterne. Her vil vi få en dybere indsigt i jeres forretning, så vi kan udarbejde søgeord og annoncer som er relevante for jer.

Next Process
""

Strategi

Måden der skal annonceres på kan variere meget fra virksomhed til virksomhed. Vi vil derfor, i samarbejde med jer, finde ud af hvor det giver bedst mening at annoncere. Om det er på søgenetværket, display, shopping eller om alle 3 steder giver mening for jer at have tilstedeværelse.

Next Process
""

Kampagner

I opbygningsfasen vil vi føre en tæt dialog med jer, da det er essentielt i forhold til udarbejdelse af annoncer samt søgeord. Jeres annoncer skal være noget som bærer jeres identitet, og vi vil derfor altid inddrage jeres input. Kombineret med vores ekspertise, vil vi på denne måde få udformet de mest relevante søgeord, samt de mest fængende annoncer.

Next Process
En mand der benytter en computer

Optimering

Vi vil foretage løbende optimering i jeres Google Ads konto, således vi altid har de mest optimale klikpriser samt annoncer som er tilpassede eventuelle tilbud I kører.

Next Process
""

Rapportering

I vil modtage månedlige rapporter vedrørende performance i jeres Google Ads konto. Dette er med til at sikre en stor gennemsigtighed for jer, da I på den måde altid er opdateret på det arbejde vi foretager os. Derudover vil vi inddrage jeres input i vores løbende optimeringsarbejde.

Next Process

Annoncering på Google giver mulighed for hjælpe jer i mål

Annonceringsløsninger på Google giver unikke muligheder for at hjælpe jer i mål, hvad enten det er målrettet forbrugere tidligt eller sent i beslutningsprocessen.

På Google Ads kan vi hjælpe og opsætte:

  • Skabe eksponering og relevant trafik til jeres side
  • Opsætning af unikke bannere med jeres identitet
  • Ramme besøgende på jeres side gennem re-marketing
  • Få vist jeres produkter i Google Shopping
  • Dynamisk re-marketing til at eksponere forbrugere for produkter som de har vist interesse i
""

Dedikerede og certificerede Google Ads specialister

EK Design er tæt tilknyttet Google, og vi har vores egen repræsentant som vi jævnligt er i kontakt med.
Gennem et samarbejde med os, kan I drage nytte af de mange fordele ved at have certificerede specialister såsom tidlig adgang til nye features i Google Ads.
Vi hjælper både på det strategiske niveau vedrørende optimering af jeres overordnede forretning og vi er proaktive i forhold til eksekvering.